Nicholas Kusmich – Anadomy Essentials

Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề target khách hàng trên facebook, bạn không biết cách tạo ra một mẫu quảng cáo hấp dẫn và hiệu quả. Hãy đến với khóa học “Nicholas Kusmich – Anadomy Essentials” để giả i đáp các thắc mắc trên

Nicholas Kusmich – Anadomy Essentials

Tên khóa học  Anadomy Essentials
Tác giả Nicholas Kusmich 
Website http://www.nicholaskusmich.com/anadomyessentials/
Giá gốc 598$
Giá bán 15$

Nội dung khóa học

Đến với khóa học bạn sẽ trải qua 4 module lớn với gần 40 video trong đó, các module đều focus vào những vấn đề khác nhau trong marketing cụ thể

Module 1 sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về phân tích khách hàng với những template đa dạng và chuyên sâu đi kèm với ví dụ trực quan và bài tập thực hành cho bạn

Module 2: Đi sâu hơn về vấn đề phát triển landing page, mô tả leads tiềm năng nó như thế nào, cách phát triển một mẫu quảng cáo facebook hiệu quả

Module 3: Tập trung hơn về cách cài đặt pixel, cách phát triển khách hàng tiềm năng đi kèm theo đó là những phương án A/B Testing và Retargeting

Module 4: Các tool hỗ trợ trong quá trình làm facebook marketing của bạn

Ai là người nên học

+ Những người mới tìm hiểu về facebook marketing

+ Doanh nghiệp đang tìm hiểu về facebook

Nhận xét khóa học

Một khóa học thích hợp cho các bạn mong muốn học về tư duy trong facebook marketing. Bạn chỉ cần học theo nó và thực hành thì có thể đạt được thành công trong facebook marketing

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply