Tổng hợp các khoá học udemy cực hay mà bạn không nên bỏ qua

Mình làm topic này để tổng hợp cũng như lưu lại những khoá học ở trên Udemy mà mình thấy hay. Mọi người có thể click vào trong đó để đăng ký. Mọi người nếu có góp ý cũng như comment gì thì có thể bình luận ở dưới để mình giải đáp. Mọi người có thể bookmark lại trang này để cập nhật các khoá học mới nhất

4/1/2018

Google Analytics Beginners To Do List (Free short edition)

Link đăng ký:   goo.gl/K3cMdG

Build WordPress Websites with NO Coding Skills and Sell Them

Link đăng ký:  goo.gl/o32q9z

How To Use Social Media Marketing To Grow Your Business!

Link đăng ký : goo.gl/nKpN7L

Content Marketing: The Strategy to Market in Minutes

Link đăng ký:  goo.gl/VWh8MU

How To Make a WordPress Website 2018 – Complete Guide

Link đăng ký:  goo.gl/vPUmnx

30/12/2017

How to Write a Marketing Plan

Link đăng ký:  goo.gl/cw8P2X

Build A Profitable Business From Amazon FBA

Link đăng ký:  goo.gl/5MjW56

Exercise for Beginners

Link đăng ký:  goo.gl/gR1TjJ

Stock Market Magic

Link đăng ký:  goo.gl/oLxZph

29/12/2017

PowerPoint: The Complete Step X Step PowerPoint Course! 6HR

Link đăng ký:  goo.gl/jg4rMQ

How To Make Videos That Increase Your Sales

Link đăng ký:  goo.gl/qc7Jqz

Excel Bootcamp – Go from Beginner to Excel Pro in 20 Steps

Link đăng ký:  goo.gl/qRpGrb

Business Development & B2B Sales for Startups- Sales Valley

Link đăng ký:  goo.gl/kofa8T

28/12/2017

Complete Social Media Graphic Design Course

Link đăng ký: goo.gl/BNWZaF

Marketing Graphic Design | Marketing Material Projects

Link đăng ký: goo.gl/YLSNJu

Social Media Marketing | Snapchat & Instagram

Link đăng ký: goo.gl/ygjA88

Email Marketing Basics

Link đăng ký:  goo.gl/TJ3Wkn

Complete Free WordPress Course | Elementor

Link đăng ký:  goo.gl/UreZbT

S.M.A.R.T. Goals Masterclass: The Complete Certified Course

Link đăng ký:  goo.gl/FHap6Y

Technical Analysis 101: How to Profit During Market Crashes

Link đăng ký:  goo.gl/qoozr6

27/12/2017

Excel Bootcamp – Go from Beginner to Excel Pro in 20 Steps

Link đăng ký: goo.gl/SxPdgd

Technical Analysis 101: Secrets of Trading Revealed

Link đăng ký: goo.gl/RgdaXW

VideoScribe Whiteboard Animation: Create Amazing Promo Video

Link đăng ký: goo.gl/KeDpkM

Make Money on Instagram as an Influencer

Link đăng ký:   goo.gl/6Abv3U

Strategic Goal Setting, Analysis, and Business Planning

Link đăng ký:  goo.gl/k6iiHj

HTML Web Development Crash Course

Link đăng ký:  goo.gl/W7UwBE

Learn Bootstrap 4 Responsive Web Development

Link đăng ký:  goo.gl/a8pC7q

26/12/2017

The Perfect SEO Optimized Article to Rank Page 1 in Google

Link đăng ký:  goo.gl/asQ4iJ

Story-Selling: Email & Content Marketing That’ll Boost Sales

Link đăng ký:  goo.gl/xTdVe9

Build The Perfect SEO Optimized WordPress Website from A-Z

Link đăng ký:  goo.gl/a1Mzcf

Online Marketing: The Best Selling Author Sales Funnel

Link đăng ký:  goo.gl/wALhzn

25/12/2017

SEO Keyword Research Made Easy + FREE Research Software

Link đăng ký: https://goo.gl/5E5j4X

The Ultimate Optin Page: Landing Page Optimization & Design

Link đăng ký: https://goo.gl/xkpP1k

Online Business V2: Sales Scripts for Every Sales Funnel

Link đăng ký: https://goo.gl/SVxaU2

Sales Funnel Mastery: The Bridge Page Sales Funnel

Link đăng ký:  https://goo.gl/NBYvNz

Sell Your Expert Opinion Online: Be The Guru You Already Are

Link đăng ký: https://goo.gl/SWia7o

The Break-Even Sales Funnel Blueprint & Fundamentals Guide

Link đăng ký: https://goo.gl/mXDkvB

Online Sales Using Email Sales Funnels With ClickFunnels

Link đăng ký: https://goo.gl/oeH2N4

SEO For WordPress: On-Page SEO Secrets Revealed [Part. 1]

Link đăng ký:  goo.gl/apTHW7

WordPress Complete Beginners Master Guide.   

 Link đăng ký : goo.gl/ybEzJf

Get Your First SEO Client Using Freelance Sites 

 Link đăng ký:  goo.gl/qafKx8

YouTube Personal Branding Growth Hacks and Revenue Streams

Link đăng ký : goo.gl/C4mMuZ

Google Maps SEO: The 4 Pillars to Rank Your Website Page 1

Link đăng ký  goo.gl/evay32

The 20 Day Fundraising Challenge

Link đăng ký: goo.gl/659mgH

Shopify for Newbies: Basic Guide to Drop Shipping on Shopify

Link đăng ký: goo.gl/VbA2an

Advanced SlideShare Marketing – Get Massive Traffic & Leads

Link đăng ký: goo.gl/Eg4ki7

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply