Cat Howell – Facebook Ads That Convert

Với những Agencies và Freelancer thậm chí là chủ doanh nghiệp đang muốn sử dụng kênh Facebook làm kênh marketing hiệu quả thì khóa học này rất cần cho bạn. 6 tuần trong khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ những kiến thức như cài đặt pixel, cài đặt business manager đến những kĩ thuật sâu hơn như là nghiên cứu data ở Facebook để target khách hàng cho chuẩn

facebook ads that convert

Thông tin khóa học

Tên khóa học  Facebook Ads That Convert
Tác giả Cat Howell 
Website http://archive.is/a8LT7
Giá gốc 1297$
Giá bán 15$ (300k)

Ai là người nên học khóa này

+ Những người mới tìm hiểu về facebook marketing

+ Những agency marketing

+ Doanh nghiệp muốn học để tự chạy

Nội dung khóa học

PART 1: PREPARE
Facebook Ad Lingo
Business Manager
Accessing Client Accounts
Campaigns, Ad Sets & Ads
The Pixel & Seasoning the Pixel
Tracking Conversions

PART 2: CREATE
Live Campaign – from Start to Finish
Targeting
Ad Formats
Building Social Proof
Creative & Direct Response

PART 3: OPTIMISE
Scaling Campaigns
Troubleshoot Common Issues
Benchmarks & Hacks
Your Bidding Strategy
Campaign Optimisations

PART 4: CLIENT FUNNELS
Ecommerce Funnels (x3)
Rialto Funnel
Webinar Funnel
Facebook Group Funnel
Personal Training Funnel
Dentist Funnel

Ngoài ra, bạn còn được nhận thêm 6 mẫu funnel để tư vấn cho doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn

Nhận Xét

Một khóa học về facebook marketing rất thích hợp cho các agency và clients. Trải qua khóa học bạn sẽ được hiểu rõ về các hình thức khác trong chạy quảng cáo cũng như cách xây dựng phễu cho doanh nghiệp của bạn

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply